NOVÁ TÉMATA 2022

Při své práci využívám moderní poznatky o lidském mozku a emoční inteligenci a propojuji je s trpělivým nasloucháním a motivačními přístupy. Neustále se vzdělávám a ráda objevuji nová fascinující témata. Tímto se udržuji v obraze, aby mi neunikly smysluplné trendy a potřeby člověka žijícího v 21. století. 

I am fascinated with the human brain and the fact how many things (anxieties, negative thinking etc.) can be changed if we are willing to get to know ourselves  I am determined not to stop the process of learning in my life as I am truly dedicated to helping my brain stay fit. I am intrigued by new research and the results that can change our lives for the better. One of my favourite observations is to try to be  the best version of myself. This is true for all aspects of our lives – our personal and also our professional lives can be enriched by better communication and better relationships.

 

PÉČE O MOZEK: BrainCare

beige%2520liquid%2520illustration_edited

Jak můžeme pracovat sami na sobě, abychom žili spokojeně bez zbytečných psychických utrpení.

Nejdůležitější faktor ohledně našeho zdraví je způsob, jakým se rozhodujeme každý den. Spousta lidí si uvědomuje důležitost zdravého životního stylu. Nejde ale pouze o naše tělo, o které bychom se měli dobře starat. Udržovat v kondici také náš mozek je stejně významné.

Absolvováním tohoto semináře se seznámíte s pravidly, kterými se řídí Váš celoživotní šéf, Váš mozek. Dobrou zprávou je to, že existuje cesta, jak můžete držet spoustu situací ve svém životě pod kontrolou.

The brain is the organ of learning, loving, and behaviour. When the brains in a family or organization work right, the family or organization is likely to be positive and effective. A piece of brain tissue contains 100,000 neurons and 1 billion synapses, all “talking” to one another. If you don’t take care of your brain, you lose on average 85,000 brain cells a day. That is how our brain becomes older and less effectiveThe single most important factor in determining your health is the quality of the decisions that you make every day. In this workshop you are going to learn how to take care of your brain and make better decisions.

ČLÁNEK >

MÁM ZÁJEM >

Double%2520color%2520exposure%2520experi

EMOČNÍ INTELIGENCE

Emoce již dávno nejsou protipólem k racionálnímu uvažování.

Emoční inteligence (EQ) je schopnost člověk vyjadřovat své pocity správným způsobem a respektovat u toho pocity druhých. Jde o pochopení své vlastní motivace a porozumění druhým. Jako lidé se rodíme s dispozicemi pro empatii, mentální odolnost či zvládání konfliktních situací. Pojďme tyto dovednosti rozvinout a dostat ze sebe to nejlepší.

Emotions are more rational than we think. Our emotional and intellectual mechanisms work together and sustain each other. Emotional intelligence is the ability to understand and manage our own emotions in positive ways to communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and to alleviate the conflict. Working on the EQ helps people build stronger relationships, succeed in life, and achieve their goals. It also helps to connect with the feelings, and make right decisions about what matters most.

ČLÁNEK >

MÁM ZÁJEM >

 
 

BB: BRIGHT & BRAINY

Nadprůměrný rozvoj poznávacích funkcí, inteligence, emoční inteligence, paměti a selského rozumu. Čím dříve je dítě vystaveno cizímu jazyku, tím lépe.

Kontextuální výuka angličtiny od 3 měsíců. Tuto metodu výuky navíc kombinuji se znakováním, takže Vaše děti budou moci komunikovat a vyjádřit svá přání mnohem dříve, než jim to jejich verbální projev umožní. Cílem je připravit dětský mozek na fungování přirozeně jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Funguje to!

Targeted development of cognitive functions, intellect, emotional intelligence, memory, and the use of common sense.  The sooner a child is exposed to a foreign language, the better. Contextual teaching of English from 3 months of age.  In addition, I combine this method of teaching with the early sign language that helps children to communicate and express their wishes long before their verbal expression allows them to do so. The aim is to prepare the child's brain to function naturally in both Czech and English.

MÁM ZÁJEM >

honz%25C3%25ADk_edited_edited.png

light over darkness,

COMPASSION OVER JUDGEMENT.