SEBEROZVOJ

Kvalitní seberozvojové kurzy většinou navštěvují zaměstnanci a manažeři ve firmách. Chci tyto fascinující a  klíčové informace, zážitky i metody zpřístupnit široké veřejnosti. Chci předávat funkční metody seberozvoje tak, aby byly cenově dostupné i začínajícím podnikatelům, rodičům i nadšencům pozitivního přístupu k životu. 

The people working on middle and higher management positions are usually those who are privileged to explore the journey of the personal development and self-improvement. Such workshops are usually quite expensive and usually are employer – sponsored. I strongly believe that everyone should have an access to personal growth as it is vital for achieving one´s full potential.  As we grow on a personal level, we begin to feel more passionate about life. This right should be reserved to anyone – a parent, a budding entrepreneur or a grandparent.

HIT

NOVÉ

NOVÉ

ROZVOJ EQ U DĚTÍ

Čím můžete podpořit všestranný vývoj dětí a mládeže?

Kde všude se projeví emoční inteligence (EQ)?

Výzkumy podporují předpoklad, že emoční inteligence silně ovlivňuje úspěch ve škole a v budoucím zaměstnání. Emoce už dávno nejsou nevýhodou v business prostředí ani v technických oborech. Dítě se potřebuje vyvíjet v komplexních strukturách, které vedle klasického vzdělání zahrnují i hudbu, sporty, tanec a emoční inteligenci.

How can you foster the wholesome development in your child? Why is emotional intelligence (EQ) significat in the first place ? Research shows that emotional intelligence is the strongest predictor of any kind of performance. The ability to understand and manage emotions influences the way we think and behave. Emotions and their management play a huge role in our personal as well as our profesional life. The modern life presents us with emotional challenges and thus it is very important to help our children recognize and tackle such challenges in a way that enhances their mental health and resilience. What more could a parent want for their child?

pro učitele, pracovníky s mládeží, rodiče

vhodné pro veřejný kurz a kurz MINI

S čím budete odcházet?

Získáte praktické tipy, jak pěstovat EQ ve svém prostředí.

Porozumíte důležitosti EQ a vlivu na život.

Lépe porozumíte emocím dítete.

Seznámíte se ze základními pilíři vývoje mozku.

Excited Children in Science Class

ČLÁNEK >

MÁM ZÁJEM >

OBJEDNAT >

 
 

PLÁN SEBEROZVOJE

Proč bych se měla/a rozvíjet? Kde mám začít? 

Jak najdu svou cestu? 

Náš mozek stárne rychleji, než je nutné. Člověk by se měl neustále učit novým dovednostem a zpomalit efekt stárnutí mozku. Zanedbání nás totiž přijde draho: ztrácíme schopnost koncentrace pozornosti, ubývají nám síly pamatovat si nákupní seznam a v krajních případech nedbalost vede k vážným nemocem. učíme se pro sebe, ne pro školu. Učme se po celý život.

Why should I work on myself? Where to start?

How do I find the right way?

We all have heard about the Alzheimer´s disease. Not everyone knows, though, this disease has a pretty clear early warning sign we can realize long before the disease takes its course on our mental health. In other words, why let our brain age faster than it is necessary? If we learn the foundations of the BrainCare, we can help our brain stay fit,still be able to learn new things or retain the concentration regardless the age.

pro jednotlivce, skupiny i pracovní týmy

vhodné pro pravidelné konzultace

Na čem budeme pracovat?

Zjistíme optimální cestu indiviuálního rozvoje.

Stanovíme si cíle a neučíme se je splnit.

Zlepšíme kvalitu i délku aktivního života pomocí metod aplikované psychologie.

women%20talking_edited.jpg

MÁM ZÁJEM >

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Mluvit přece umím - nebo ne?

Jak se potkat s pochopením?

Komunikace je součástí každého dne. Lidé se někdy mylně domnívají, že pokud mluví s druhými, umí komunikovat. Tento proces ale zdaleka není o tom produkovat slova a snažit se, abychom naše výroky dávaly logický smysl. Na tomto kurzu si osvojíte základy verbální i neverbální komunikace. Dozvíte se, jaké základní typy lidí známe a s jakým chováním se nejčastěji setkáváme v každodenním životě. Poznání i praktické tipy Vás zaručeně přesvědčí, že stojí za to se o lidi kolem sebe zajímat.

Communication is defined as verbal speech or other methods of conveying information that get a point across. The skill to communicate effectively is significant if we want to build positive relationships with people around us. As verbal communication is perhaps the most obvious mode, the nonverbal part of it should not be overlooked. Body language has been natural to humans since the beginning of mankind and it remains an essential tool in our modern communication kit. At this workshop you are going to learn about typology of people and learn to recognize the typical human behaviour. I will also demonstrate that showing an interest in those who we communicate with can only prove effective.

pro veřejnost i organizace

vhodné pro kurzy, kurzy MINI a školení

Na čem budeme pracovat?

Rozpoznáme své silné a slabé stránky v komunikaci.

Názorně si ukážeme změny ve verbání komunikaci i v řeči těla.

Představíme si typologii chování a komunikační vzory.

Zjistíte, co je konverzační inteligence a jak zahájit nenásilnou komunikaci.

PRO FIRMY: Analyzujeme komunikační vzory ve vašich týmech a mezi kolegy.

Networking Event

ČLÁNEK >

MÁM ZÁJEM >

všechny varianty témat:

ŠKOLENÍ · VEŘEJNÝ KURZ · KURZ MINI · INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE · JINÉ

 

POZITIVNÍ INTELIGENCE

Proč není pokora slabostí?

Co znamená být šťastný?

Nakonec nám jde jen o to, abychom byli šťastní. Idealisté mohou dodat, že se snaží také o to, aby byli šťastní jejich blízcí. Práce, rozvoj a vztahy nám dávají nástroje, jak štěstí dosáhnout. Pozitivní inteligence Vám pomůže zvýšit procento času, kdy je Vaše mysl dobrým přítelem na cestě životem. Také se dozvíme, že laskavost, zdravé sebevědomí, pokora a pochvala jsou slova, která by měla v našem slovníku neměla nikdy chybět.

Humble leaders should be highly respected. The individual achievement and competition may not always be the road to happiness and success. Empathy, kindness and a gentle way to deal with conflicts are vital to building strong bonds. Why is our happiness fleeting after we achieve what we thought would bring lasting happiness? Our mind is our best friend. But it is also our worst enemy. With Positive Intelligence you can significantly improve the percentage of time that your mind is serving you rather than harming you. Positive Intelligence is ultimately about action and results I can help you achieve.

pro veřejnost i organizace

vhodné pro kurzy, kurzy MINI a školení

Na čem budeme pracovat?

Rozpoznáme základy vyváženého života.

Představíme si koncept pozitivní inteligence a navrhneme praktické tipy, jak ji začlenit do každodenního života.

Zjistíme, jaké představy o štěstí máme a jaké strategie používáme k dosažení naplněného života.

Image by Priscilla Du Preez

MÁM ZÁJEM >

 

FENOMÉN MANIPULACE

Manipuluji, i když o tom nevím?

Manipuluje někdo se mnou na poradě?

V každodenní komunikaci jsme těmto technikám vystaveni. Každý den je také používáme - ať už vědomě či bezděčně. Ačkoliv univerzální přesvědčovací metoda neexistuje, můžeme své umění přesvědčovat neustále zlepšovat. Tento kurz je velmi prakticky založený a nabízí řadu podnětů, nápadů, tipů a rad ke zlepšení komunikace a přesvědčovacích schopností. Zároveň je velmi praktické naučit se manipulativní techniku rozpoznat i u jiných lidí.

We all have our own experience with manipulation. No one, though, wants to think of themselves as a manipulative person. Some things people say to influence others´behaviour are so common, you could find yourself engaging in emotional coercion without even knowing about it. This workshop will show you the common ways you can face manipulation and more importantly, we will discover some counter-manipulative techniques to be ready to fight back.

pro veřejnost i organizace

vhodné pro kurzy, kurzy MINI a školení

Na čem budeme pracovat?

Vymezíme si etickou hranici přesvědčování.

Dozvíte se o základech technik a komunikace.

Představíme si základy emoční inteligence a praktické návody, jak s ní pracovat ve vašem prostředí.

Image by Austin Distel

MÁM ZÁJEM >

 

ANGLICKÝ JAZYK

Jak se připravit na mezinárodní zkoušky?

Jak se zbavit strachu z mluvení anglicky?

Na mezinárodní certifikáty jsem úspěšně připravila desítky klientů. Každému se věnuji zvlášť a obsah i metody přizpůsobím jedinečné osobnosti každého svého studenta. Tyto lekce tak tvoří efektivní kombinaci osobního přístupu a profesní odbornosti. Lekce obvykle kombinuji se samostudiem, aby student musel opravdu platit pouze za to, na co nestačí sám.

When people want to study foreign languages, it shows their interest in other people and the communication. I have spent nearly 20 years trying to encourage dozens of students to communicate using this beautiful language – the English language.  I have applied a number of methods depending on the students´needs helping them to reach their goals.  Learning a foreign language should not be merely about memorising a set of words describing the world around us. It should be an experience. Learning is more effective if the learners are actively involved. Listening to the grammar rules or endless vocabulary revision do not inspire the students nor spur them into action. I see learning as a dynamic process with its gradation. I see the teacher as someone whose main aim is to make a successful movie with the desired happy ending. So, apply today and be my star!

jednotlivci a malé skupiny

pouze konzultace a individuální hodiny

Jaké zaměření si můžete vybrat?

Příprava na mezinárodní zkoušky (FCE, CAE, CPE)

Překonání strachu z konverzace

Zlepšení jazykové úrovně (gramatika i konverzace).

Image by You X Ventures

MÁM ZÁJEM >

NOVINKY 2020

 

PŘEMÝŠLÍTE O ROZVOJI?

Napište mi email, zavolejte mi, domluvme si schůzku. Naprosto nezávazně. Ráda Vám představím, co dělám. Sami si potom rozhodnete, jestli má tento druh rozvoje ve Vaší situaci smysl.

+420 605 015 127

Kroměříž

Ozvu se Vám nazpět!

Někde se stala chyba. Zkuste to znovu.